Kullanım Koşulları

Site ziyaretçileri (“Kullanıcılar”), Ontex Tüketim Ürünleri San. Tic. A.Ş.’ye (“Ontex”) ait http://biryoluvaristersen.com/’u (“Site”) ziyaret ederek, işbu Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş olur ve Site üzerinde herhangi bir işlem yaparken şartlara, kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Ontex, Site’de yer alan bilgileri “olduğu gibi” ve hiçbir surette doğruluğu ve güncelliğine ilişkin herhangi bir taahhüt ve garanti vermeden sunmaktadır. Site’de yer alan bilgilere güvenilerek alınmış kararlardan Ontex hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. Kullanıcılar, bu Site’de yer alan bilgilerin tavsiye ve genel bilgilendirme amacı taşıdığını kabul eder. Site, üzerinde yer alan linklerden ulaşılan web sitelerinin içeriğinden Ontex sorumlu değildir.

Kullanıcı, Site’de yer alan tüm kural ve koşullara ve yürürlükte bulunan mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Site tasarımı, içerdiği metin, bilgi, ticari markaları, imge, html kodu ve diğer kodlar, sahip olduğu her tür maddi, manevi  fikri ve sınai mülkiyet hakları, know-how da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları ve hakları mevzuat gereği korunmakta olup, bu unsurlar Ontex’e ait ve/veya Ontex tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Bu unsurlar, ticari kullanım veya dağıtım amaçlı kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılarak veya aynı şekilde kopyalanarak başka sitelerde kullanılamaz, Siteyi çalıştıran yazılımlar üzerinde türev çalışmalar oluşturulamaz, ters mühendisliğe tabi tutulamaz, geri derleme ve sair şekillerde yazılımın kaynak koduna ulaşmaya çalışılamaz.

Ontex tarafından, Site üzerinde Kullanıcıların kişisel bilgileri elde edilmemektedir. Ancak, Ontex her zaman Kullanıcıların kişisel bilgilerinin gizliliğine saygı duyacağını ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerine uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Site üzerinden, üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar, yalnızca istatistiki amaçlarla ve Kullanıcıların kişisel bilgilerini içermeyen tanımlama bilgilerini toplamaktadır.

İşbu Kullanım Koşulları, her zaman Ontex tarafından değiştirilebilecektir.