Gizlilik Politikası

Giriş

Bu gizlilik politikası, Ontex’in yanı sıra bu sitenin ziyaretçileri (“Ziyaretçi”) hakkında ve bu site üzerinden toplanan bilgileri kontrol eden ve kullandıran iştirakleri için geçerlidir. Eğer ziyaretçi, bu siteye bilgi kaydetmeyi veya göndermeyi tercih ederse, söz konusu verilerin bu gizlilik politikası uyarınca kullanılmasını kabul etmiş olur.

Ontex, bu gizlilik politikasını herhangi bir zamanda ve herhangi bir gerekçeyle değiştirme hakkını saklı tutar. Gözden geçirilen gizlilik politikası, sitede yayınlanma tarihinden itibaren site kullanımında geçerli olacaktır. Her bir ziyaretçi, en son versiyonunu okuduğundan emin olmak için bu gizlilik politikasını düzenli olarak kontrol etmelidir.

Bilgi toplama

Ziyaretçinin, siteyi kullanmak için herhangi bir kişisel bilgi vermesi gerekmez. Site, sadece sahibinin kimliği kişisel olarak tespit edilebilen ve ziyaretçiler tarafından özellikle ve gönüllü olarak sunulan bilgileri toplar. Söz konusu bilgiler, sınırlı olmamak üzere ziyaretçi ismini, e-posta adresini, telefon numarasını, ülkesini ve profilini içerebilir.

Ontex, ziyaretçilerden çoğunlukla hassas bilgiler (örn. ırk veya etnik kökenle, dinsel inançla, suç kaydıyla, fiziksel veya zihinsel sağlıkla veya cinsel yönelimle ilişkili veriler) istemez. Ontex, söz konusu bilgileri toplamak ve kullanmak gerektiğinde ziyaretçilerin iznini alacaktır.

Kişisel bilgilerin toplanması ve kullanımı

Kişisel bilgiler sadece sınırlı amaçlarla kullanılır. Örneğin ziyaretçi, belli bir içeriğe erişim sağlamak veya Ontex hakkında gelecekte yazışma talep etmek için siteye kaydolduğunda Ontex, ziyaretçi tarafından sunulan bilgileri, kişisel profil oluşturmak ve Ontex’in sonraki taleplere veya isteklere vereceği cevabı kişiselleştirmek için kullanabilir.

Ontex bilgileri aynı zamanda ziyaretçilerin sitedeki deneyimini kişiselleştirmek için de kullanabilir. Ziyaretçi, Ontex’in ev sahipliği yaptığı bir etkinlik için internet üzerinden kaydolmayı tercih ettiğinde Ontex, ziyaretçinin sunduğu bilgileri ziyaretçiye cevap vermek için kullanacaktır. Buna ek olarak Ontex, gerektiğinde ziyaretçi bilgilerini, siteyle ilgili çeşitli işler için kullanabilir.

Ontex, pazarlama faaliyetlerimizin yürürlükteki yasalara uygun olmasını güvence altına alacak ve teklifleri hakkında bilgi içeren ziyaretçi e-postasını göndermeden önce gerekli izinlerin alınmasına yönelik prosedürler uygulayacaktır. Ontex’in ziyaretçiye bu gibi materyaller göndermemesi için herhangi bir zamanda talepte bulunabilirsiniz.

Bilgilerin üçüncü taraflara açıklanması

Her ne kadar Ontex, bilgileri kendi adına işleyen hizmet tedarikçilerine ziyaretçi bilgilerini sağlayacak olsa da, toplama aşamasında aksi belirtilmedikçe Ontex, ikincil veya ilişkisiz amaçlarla bu bilgileri üçüncü partilerle paylaşmayacaktır.

Yasa veya mevzuat gerekliliklerine veya taleplerine uymak maksadıyla ya da yukarıda belirtilen amaçlarla uygun olduğu yerde kişisel bilgiler yasa uygulayıcı, yasa koyucu veya diğer nitelikteki resmi kurumlara ya da gerektiğinde veya istendiğinde üçüncü taraflara açıklanabilir.

Bilgilere erişim

Ontex, siteye kaydolduklarında alınan kişisel bilgileri gözden geçirmek ve bunlarda bulunabilecek herhangi bir tutarsızlığı düzeltmek isteyen ziyaretçilere erişim imkânı verir. Kaydolmayı tercih eden ziyaretçiler, kendi profillerine ulaşabilir, bilgilerini düzeltebilir ve güncelleyebilir veya diledikleri zaman üyelikten çıkabilirler. Profillerine ulaşmakta problem yaşayan veya kendi kişisel bilgilerinden bir suret almak isteyen ziyaretçilerin aşağıdaki irtibat bilgilerini kullanarak Ontex ile iletişime geçmeleri gerekir. Tüm koşullarda Ontex, bilgilere erişim veya bilgileri değiştirme talebini, yürürlükteki yasal gereklilikler uyarınca ele alacaktır.

Bilgi güvenliği

Ontex, ziyaretçilerin sunduğu tüm bilgileri kayıp, suistimal, değiştirme veya tahrip edilme karşısında korumak amacıyla teknolojik ve operasyonel güvenlikte birtakım makul ticari standartları yürürlükte tutmaktadır.

Çocukların gizliliğinin korunması

Ontex, karşılıklı etkileşimin olduğu internet dünyasında çocukların gizliliğini korumanın önemini bilmektedir. Bu gizlilik politikasının kapsamına giren site, 13 yaş veya altındaki çocuklar için veya onları hedef alacak şekilde tasarlanmamıştır. Ontex’in, 13 yaş altındaki herhangi bir kimse hakkında kasten bilgi toplamak veya bunları elinde bulundurmak şeklinde bir politikası yoktur.

İletişim bilgileri

Gizlilik politikasıyla ilgili sorular, geri bildirimler, sorunlar şu adrese yönlendirilebilir: Ontex Group, Korte Keppestraat 21, 9320 Aalst-Erembodegem (Belgium)