Güvenlik, Sağlık, Çevre ve Kalite Politikası

Politika Beyanı

Ontex, özel markalar ve kendi markaları için kişisel hijyen çözümlerinin lider tedarikçisi olarak, sürdürülebilir iş uygulamalarının gerçek iş başarısına katkıda bulunduğuna inanmaktadır.

Ontex değerleri, temel güçlü yanlarımızı temsil eder ve strateji ve vizyonumuzun hayata geçirilmesi için pusula işlevi görür: Tutku-Güvenilirlik-Doğruluk-Sonuçlar için Gayret-Hepimiz

Ontex, sürdürülebilir büyüme için çaba göstermekte ve müşteri & tüketicilere sorumlu ürünleri uygun fiyata sunmaktadır. Bunu yaparak,toplumda olumlu bir etki yaratmaya ve insanlarla her bağlantı kurduğumuzda, onların hayatlarını iyileştirmeye çaba gösteriyoruz.

Ontex çalışanlarına, taşeron firma çalışanlarına ve tüm ziyaretçilerine güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt eder ve çevresel etkiyi en aza indirmeyi, kirliliği önlemeyi ve tüm üretim süreçleri ile destekleyici faaliyetleri genelinde enerji verimliliğini en üst seviyeye çıkarmayı ve ürünleri ve hizmetleri sorumlu kaynaklardan satın almayı hedeflemektedir.

Amaç & Hedefler

Ürün kalitesini ve güvenliğini, müşteri ve tüketici memnuniyetini sağlamak, sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak, çevresel etkileri azaltmak ve enerji kullanımını azaltmak amacıyla üretimde mükemmellik için çaba gösteriyoruz. Sürekli ve ölçülebilir iyileştirmeler için sonuç odaklı bir şekilde çalışıyoruz.

Bu çalışmalar aşağıdaki unsurları kapsamaktadır:

 • Stratejik planı destekleyen ölçülebilir GSÇK parametrelerini ve hedeflerini belirlemek
 • Etkinliği sürdürmek, sürekli iyileştirmeyi sağlamak ve GSÇK sisteminin performansını artırmak için periyodik değerlendirmeler düzenlemek
 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamak ve sürdürmek, yaralanma ve hastalıkları önlemek, ergonomik çalışma koşullarını sağlamak ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek
 • İlgili tüm yasal ve düzenleyici şartlara, endüstriyel standartlara, iç gereksinimlere uygunluğu sağlamak ve piyasada bulunan tüm ürünlerin amaçlanan kullanımları için güvenli olduğunu ve yürürlükteki tüm yasa ve mevzuata uygunluklarını sağlamak
 • Maliyet, performans, kalite ve son kullanım tarihleri açısından mutabık kalınan şartları tüm iş süreci boyunca yerine getirmek
 • Ürün ve hizmetler için tüketici ve müşteri beklentilerini proaktif olarak karşılamak amacıyla, ihtiyaç ve taleplerini anlayabilmek için tüketici ve müşterilerle ilişki kurmak,
 • Tüketici ve müşteri endişeleri için zamanında ve etkili yanıtlar vermek ve uygun düzeltici / önleyici tedbirler uygulamak.
 • Tedarikçilerimizi ürün ve hizmetleri için sürekli iyileştirmeye teşvik etmek.
 • Tüm çalışanları ve ilgili tarafları dahil etmek
 • İlgili tüm FSC ve PEFC standartlarına uygun olarak gözetim ve koruma zinciri yönetim gerekliliklerini uygulamak ve sürdürmek

Sorumluluklar

Kilit önceliği yüksek kalitede & güvenlikte ürünler üretmek, hizmetlerinde iş mükemmelliği sağlamak, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çevreye özen göstermek ve enerji tüketimini azaltmak olan Ontex Topluluğu, bu politikanın uygulanmasından sorumludur. GSÇK sorumlulukları aşağıdakileri içermektedir:

 • Mevzuata, tüketici beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun ürünleri çevreye uygun ve güvenli bir şekilde üretebilmek için tüm süreçler, hizmetler, eğitim ihtiyaçları ve kaynakların mevcudiyetini sağlamak
 • Tüm çalışanların rol ve sorumluluklarını anlamalarını sağlamak
 • İlgili tüm politikalar, prosedürler ve talimatlara uygun çalışmak ve  sahiplenmek
 • Meydana gelen her uygunsuz durumla ilgilenmek ve raporlamak
 • Tüm süreç ve talimatlarda sürekli iyileştirmenin sağlanması için yönetimi desteklemek ve belirlenen hedeflere ve amaçlara ulaşılmasında etkin olarak katkı sağlamak